Clicca per la versione italiana.

Tłumacz przysięgły języka włoskiego w Katowicach mgr Anna Matuszek

przeskocz menu

Cennik

Ceny są każdorazowo uzgadniene z Klientem, biorąc pod uwagę warunki zlecenia, m.in.:

  • tryb zwykły z dnia na dzień,
  • tryb pilny - zlecenie powyżej 5 stron do wykonania w ciągu jednego dnia roboczego,
  • sporządzenie tłumaczenia na prośbę Klienta w dniu zlecenia,
  • praca poza siedzibą (Klient ponosi koszty dojazdu oraz godzin przeznaczonych na dojazd tłumacza z własnej siedziby do miejsca wykonywania tłumaczenia).

Klient ponosi koszty dostarczenia i odbioru dokumentu.

Tłumaczenia pisemne można dostarczać osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym), faksem lub pocztą elektroniczną.

Kontakt

Clicca per la versione italiana.

© 2004-2023 Anna Matuszek | Projekt i wykonanie: MaJor